تبلیغات

مشروطه و کتاب کودک در گفت و گو با کاشفی خوانساری

کتاب کودک اولویتی برای سیاستگذاران فرهنگی نیست/مشروطه و کتاب کودک کاشفی خوانساری می‌گوید که در دوره مشروطه روشنفکران توجه جدی به ادبیات کودک داشته و آن را راه نجات مملکت می‌دانستند اما امروزه سیاستگذاران فرهنگی هیچ اولویتی برای کتاب کودک قایل نیستند. به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛به نقل از خبرگزاری مهر:  درباره تاریخ ادبیات کودک در جهان و ایران دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی مفهوم «کودکی» و توجه به این مقطع از زندگی انسان را مفهومی مدرن و برخاسته از تحولات فکری و اجتماعی در اروپای پس از رنسانس می‌دانند که پس از شکل‌گیری، سبب پیدایش مفهوم جدیدی به...

ادامه خواندن ←